Valgte representanter til Lillestrøm kommunestyre

Her finner du hvem som er valgt til kommunestyret i Lillestrøm kommune.

DET NYE KOMMUNESTYRET I LILLESTRØM

Arbeiderpartiet

Jørgen Vik

Heidi Westbye Nyhus

Yngve Lofthus Teigen

Laila Durrani

Bente Skulstad

Erik Berg Olsen

Runa Kristine Fiske

Rune Moen

Pia Janicke Korsnes

Ulf Erik Bakke

Emil Johan Stenhaug

Monica Nymoen

Ali Akhtar

Bjørnar Sølvik-Jensen

Anne-Marie Lervik

Kjell Arne Hagen

Høyre

Kjartan Berland

Cecilie Hunvik

Roy Thomas Merli

Henriette Elise Hall

Derya Cinar

Bjørn Arne Tronier

Thomas Langholen

Hanne Beate Nerdrum

Jan Petter Myrvold

Trine Wollum

Glenn Due-Sørensen

Senterpartiet

Thor Christian Grosås

Jane Bråthen

Ann-Kristin Fiskerud

Ola Jahr Røine

Karoline Therese Mihle-Koller

Terje Fossen-Hellesjø

Dagfinn Sundsbø

Fremskrittspartiet

Anette Elseth

Ronny Røste

Brede Rørhus

Anita Borgvang

Arild Mossing

Jan Erik Berg

Miljøpartiet De Grønne

Eline Stangeland

Anne Sofie Ower Markant

Gabriel Wilhelm Kielland

Mansor Zalmai

Folkets Røst by og bygdeliste

Tore Berg

Frida Ødegaard Aas

Elin Fredrikke Garcia

Sosialistisk Venstreparti

Helen Bjørnøy

Jørgen H Skogan

Anne-Marie Gisholt

Venstre

Boye Bjerkholt

Jim Cato Smestad

Kristelig Folkeparti

Elisabeth Løvtangen

Pensjonistpartiet

Erik Leif Henni

Rødt

Petter Helstad Torp