Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel skal inneholde mål og strategier for den nye kommunens arbeid. Samfunnsdelen blir Lillestrøm kommunens overordnede strategiske plandokument. Planen skal omfatte både tjenestene våre og rollen vi spiller som utvikler av lokalsamfunnet.

Har du innspill til planen?

Delta i spørreundersøkelsen vår og fortell oss hva du tenker om kommunens satsingsområder og hvordan kommunen kan arbeide for en bærekraftig utvikling. Fristen for å komme med innspill er 24. november 2019.

Delta i undersøkelsen her

For ytterligere spørsmål, kontakt: marianne.larsen@skedsmo.kommune.no

Prosessen videre

Kommuneplanens samfunnsdel skal behandles av Lillestrøm kommune sitt kommunestyre i januar. De bestemmer da om planen skal legges ut til «offentlig ettersyn». Det betyr at da kan de som ønsker det komme med kommentarer og merknader til planen. Den endelige planen skal vedtas i løpet av våren 2020.