Kom i gang med ny Lillestrøm bruker

Her finner du veiledninger som hjelper deg å komme i gang med ny Lillestrømbruker.

Lillestrøm brukernavn og pålogging

For å logge på sin Lillestrøm PC, trenger du Lillestrøm brukernavn og passord

Hvordan finne sin Lillestrøm bruker

Opprette 2-Faktor Autentisering

Tilgang til Teams fra Skedsmo/Sørum/Fet PC

Tilgang til Teams fra Wyse tynnklient

Import av bokmerker til Lillestrøm

Legge til Outlook appen på telefon, med Lillestrøm mail og kalender

Import av OneNote fra Skedsmo/Fet/Sørum til Lillestrøm hvis dette ikke er gjort automatisk


Tilganger til Skedsmo/Fet/Sørum plattform med tilhørende programmer

Hvordan få tilgang til Skedsmo programvare etter tanking

Hvordan få tilgang til Sørum programvare etter tanking

Hvordan åpne Fet "Internt skrivebord" etter tanking

Hvordan åpne Fet "Sikret sone" etter tanking

Bestillingskjema for programvare - bruk skjema for å bestille nye programmer, eller programmer du har idag og ønsker å få med på din Lillestrøm PC


Flytting av filer

Kopiere filer til din Skedsmo/Fet/Sørum OneDrive

Kopiere filer fra felles sharepoint til Teams

Kopiere fra lokal og nettverksdisk(K:\, M:\ etc.) til Teams

Flytting av filer fra et team til et annet innad i Lillestrøm Teams

Hvordan synkronisere filer i Teams med sin Lillestrøm PC


Printing

Førstegangs oppsett av Printex på en Lillestrøm PC


Tanking av utstyr

Brukerveiledning for å tanke PC

Tanke nettbrett (kommende)


Bestilling av nye Teams

Bestillingsskjema for nye Teams


Innføring i MS teams

Hurtigstart for å komme i gang med Teams


Annen nyttig informasjon

Du må i Lillestrøm følge med på din e-mail for å se om relevant informasjon havner i spam-mappen