Innføring i MS Teams

Her finner du veiledninger som hjelper deg komme i gang med Teams i Lillestrøm kommune.

Teams er en chat-basert arbeidsflate for teamarbeid som kan bidra til mer effektive samrabeid og styrke kommunikasjon internt. Lillestrøm kommune har besluttet å benytte Teams som hovedverktøy for samhandling og dokumenthåndtering.

Du finner en oversikt av brukerveildning på ansatteportalen.

Klikk her for mer info om Teams opplæring i Lillestrøm kommune