Gerica - Helse og mestring

Her finner du en oversikt av opplæringstilbudene i regi av kommunesammenslåing.

Gerica

Opplæring i Gerica

Opplæring i systemet gjennomføres primært gjennom e-læring som du finner på denne siden. På Workplace og Attensi logger du deg inn med din Lillestrøm e-post. Dersom du mangler brukernavn og passord, send en e-post til helpdesk@skedsmo.kommune.no

Workplace – Facebook at work

Gerica har en gruppe på Workplace som heter Gerica Lillestrøm kommune. I denne gruppen finner du informasjon og kan stille spørsmål om systemet.
Klikk her for å finner gruppen

Superbrukere og ressurspersoner ute på tjenestestedene

Det er 22 superbrukere på systemet som er tilgjengelig i Fet, Sørum og Skedsmo. De er fordelt på de ulike tjenestene. Superbrukerne kan bistå med opplæring og bruk ute på tjenestestedene. I tillegg finnes det ca. 120 utvalgte ressurspersoner. En ressursperson er en positiv ansatt som ønsker å motivere og bidra med å dele sin kunnskap. De skal ha en veiledende rolle ute i tjenesten i forbindelse med opplæring og videre bruk.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med din ressursperson eller superbruker.
Ressurspersoner for Gerica
Superbrukere for Gerica

E-læring Attensi

Dette er en spillbasert e-læring hvor du får veiledning og mulighet til å samle poeng mens du lærer om de ulike arbeidsprosessene.
Logg inn til Attensi her. NB: Merk at du må bruke Google Chrome som nettleser

E-læring Junglemap

Junglemap – e-læring/nano-læring, er en bildeserie som forklarer fremgangsmåten for en arbeidsprosess.


Intro Junglemap Gerica Lillestrøm kommune.


Melding fra saksbehandler (journaltype 120)

Bytte rolle

Finne manualer

Manualer

Elektroniske meldinger

Registrering av ny bruker

Hvordan journalføre?

IPLOS-registrering

ADL-registrering

Opprette Brukerstatus

Opprettelse av tiltaksplan

Hvordan journalføre og kvittere i tiltaksplan?

Registrering av målinger

Opprettelse av sak

Legge inn medisiner (enkel metode)

Registrere medisin (ulik dosering)

Legge inn kur i medisinlisten

Seponering av kur

Arbeidslist registrering

LMP grunnleggende bruk

LMP - Lifecare Mobil Pleie (pålogging og planlegge arbeidslisten)

LMP pålogging, bytte ansatt og brukermeny

LMP (gjennomføre et besøk)

LMP ekstra oppdrag

LMP kansellere, utlyse, ledige og utlyste besøk

Elektronisk innleggelsesrapport

Registrere tjenestemottaker som død

Midlertidig stopp/åpne

Behov opphører

Hvordan bruke de ulike journaltypene?

Brukersøk - tilgang 3 dager

PostUt med postsenter i Gerica

Postsentret

Registrere tekniske hjelpemidler

Retur av tekniske hjelpemidler

Scanning til Gerica

Hvordan finner scannede dokumenter i Gerica

Revurdere sak

Opprette avtale for tjenestemottaker

Beskjed journal

Registrere fastlege

Legemodul

Gruppetiltak

Kodeverk situasjoner

Multidoserimport

Fritekstsøk legemodulen

Bytte passord for lillestrøbruker

Sikker sone (Citrix Lillestrøm)

Bytte rolle i Gerica

Registrere eventueltmedisin

Registrere gitt eventueltmedisin

E-læring Attensi

Legge til fritekst til journalnotat

Skrive ut journalliste

Journalkladd

Tjenestemottakers diagnoser

Hvordan skrive ut arbeidslister

Skrive ut nøkkelinfo

Tjeneste status

84-rapporten (oversikt over tiltak i gitt tidsrom)

Ernæringskartlegging

Registrere nøkkelinfo i Gerica

Skrive ut tiltaksplan

Skrive ut medisinoversikt

Skrive ut brukerkort.

Tidsplan på tjeneste

Registrere gitt eventueltmedisin

Fletting av vedtak hol. kap. 9

Melding om skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner. (hol kap. 9)

Hvordan journalføre utrykning av trygghetsalarm

Hvordan legge til diagnose i Gerica

Hvordan skrive beskjedjournal i Gerica

Hvordan lese beskjedjournal i Gerica

Brukerstatus