Opplæring i GAT

Opplæring i systemet gjennomføres gjennom egne kurs med konsulenter fra Visma Gat høsten 2019 og våren 2020.

Tilgang til GAT

Gat ligger tilgjengelig etter du har logget deg inn på PC. Dersom du mangler brukernavn og passord, sende en epost til brukerstøtte: helpdesk@skedsmo.kommune.no

Workplace – Facebook at work

Gat ressurstyring har en gruppe på Workplace som heter Informasjon om Gat ressursstyring. I denne gruppen finner du informasjon og kan stille spørsmål om systemet.
Klikk her for å finner gruppen

Superbrukere ute på tjenestestedene

Det er 22 superbrukere på systemet som er fordelt både på tjenesteområder og geografi. Superbrukerne kan bistå med opplæring, veiledning og hjelp ute på tjenestestedene. De skal ha en veiledende rolle ute i tjenesten i forbindelse med opplæring og videre bruk.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med en superbruker. Superbrukere for GAT

Kurs

Alle kurs i Visma GAT ressursstyring legges ut på denne siden. Kurs gjennomføres som klasseromsundervisning. Alle kurs legges ut på KS Læring Lillestrøm Kommune. Følg link under for påmelding:

Tre dagers grunnkurs for ledere med turnusansatte
torsdag 24. oktober, onsdag 30. oktober, torsdag 31. oktober

tirsdag 29. oktober, tirsdag 05. november, onsdag 06. novemberr

mandag 18. november, tirsdag 19. november, onsdag 20 november

Kurs for ledere med dagansatte
torsdag 12. desember

E-læring

Det er utviklet flere e-lærings videoer som ta for seg blant annet innlogging i systemet, opprettelse av arbeidsplan, håndtering av dashbord og ulike funksjoner i MinGat. For å logge inn må du bruke brukernavn og passord som blir publisert på Workplace og sendt på mail.
E læring finner du her