Administrasjon og ledelse

Her finner du oversikt over tilgjengelige kurs og læringsressurser for Administrasjon og ledelse fra kommunereformprosjektene.

Visma Enterprise

Visma Enterprise for Lillestrøm kommune er installert og grunndata er under bygging - denne jobben gjøres av Visma.

Innen utgangen av april vil fagmiljøene (lønn, hr, økonomi og innkjøp) få tilgang til løsningen. Opplæringsaktiviteter i henhold til kontraktsfestet opplæringsplan er under arbeid. I første omgang skal fagmiljøene få nødvendig opplæring innenfor sine fagområder, dette for å kunne utøve sine oppgaver som systemeier- og systemansvarlig.

Visma kurs - fagpersoner

Alle Visma opplæringsaktiviteter er presentert i KS-læring, ikke alle er tidfestet med dato enda. Kursene er for fagpersoner.

Lenke til kurskatalogen

Visma kurs - ansatte

Visma eLæringsplattform, totalt 90 kurs, er tilgjengelig for alle ansatte i Lillestrøm kommune. Kursene er delt inn i 3 grupper:


• Leder/Merkantil
• Den ansatte
• Kjernebruker (fagpersonell)

eLæringsløsningen er en del av Visma sin .NET-plattform og krever brukernavn (epostadresse i din kommune) og passord. Altså samme brukernavn og passord som benyttes i reiseregningsløsningen Expense, som igjen benyttes i Fet, Skedsmo og Sørum.

Lenke til Visma eLæringsplattform

Hvis du har glemt ditt passord gå til connect.visma.com. og klikk glemt passord.