Kontakt oss

Lurer du på noe om den nye kommunen? Ring, skriv til oss eller stikk innom. Vi er her for å hjelpe deg.

Telefon: 66 93 80 00 E-post: postmottak@lillestrom.kommune.no

Kontaktpersoner


Politisk ledelse

Ordfører Jørgen Vik Telefon: 913 97 430
E-post: jorgen.vik@lillestrom.kommune.no

Varaordfører Thor Christian Grosås, Telefon: 952 60 052
E-post: thorchristian.grosas@lillestrom.kommune.no


Administrativ ledelse

Trine Myrvold Wikstrøm
Prosjektleder/rådmann
E-post: trinew@skedsmo.kommune.no
Mobil: 91811033

Arild Hammerhaug
Direktør for oppvekst
E-post: ariham@skedsmo.kommune.no
Mobil: 916 90 383

Bjørg Torill Madsen
Direktør for helse og mestring
E-post: bmads@sorum.kommune.no
Mobil: 917 65 776

Anne Vibeke Hellandsjø
Direktør for organisasjon og utvikling
E-post: annehe@skedsmo.kommune.no
Mobil: 416 48 999

Sven O. Nylænder
Direktør for økonomi
E-post: snyl1@sorum.kommune.no
Mobil: 906 56 583

Torbjørn Pedersen
Direktør for digitalisering
E-post: torpede@skedsmo.kommune.no
Mobil: 934 61 800

Heidi Lippestad
Kommunikasjonssjef
E-post: heilipp@skedsmo.kommune.no
Mobil: 976 73 907


Prosjektkontoret

Kristin Storløpa
Prosjektkoordinator
Telefon: 971 16 001
E-post: kristor@skedsmo.kommune.no

Christian Wangberg
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 907 29 142
E-post: christian.wangberg@sorum.kommune.no

Stig Ervland
Kommunikasjonsrådgiver
Telefon: 950 40 443
E-post: stige@skedsmo.kommune.no


Besøksadresse

Rådhuset i Skedsmo Jonas Lies gt 18
2000 Lillestrøm

Postadresse

Prosjektkontoret
Lillestrøm kommune
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Om prosjektkontoret

Det administrative arbeidet ledes av Trine Myrvold Wikstrøm. Hun er prosjektleder fram til 1. januar 2020. Etter dette tiltrer hun jobben som rådmann for Lillestrøm kommune.

Prosjektkontoret består av flere fagpersoner innenfor prosjektstyring, økonomi og kommunikasjon.