For ansatte - nyheter

Lønnspolitikken i Lillestrøm kommune

Fellesnemnda vedtok i sitt møte tirsdag 22. oktober lønnspolitikken i Lillestrøm kommune. Lønnspolitikken skal bidra til å gjøre Lillestrøm kommune til en attraktiv arbeidsgiver med konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Les mer

Livsfasepolitikken i Lillestrøm kommune

Fellesnemnda vedtok i sitt møte tirsdag 22. oktober Livsfasepolitikken for Lillestrøm kommune. Livsfasepolitikken er en del av arbeidsgiverstrategien og det systematiske arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.

Les mer

Arbeidstiden for kontoransatte i Lillestrøm kommune

Fellesnemnda behandlet i sitt møte tirsdag 22. oktober arbeidstiden for kontoransatte i Lillestrøm kommunne.

Les mer

Økonomien i Lillestrøm kommune

En økonomisk analyse fra revisjonsfirmaet BDO viser at Lillestrøm kommune gjør enkelte tjenester forholdsvis rimelig og at den bruker mer ressurser enn gjennomsnittet på andre. Det mest urovekkende er at kostnadene øker mer enn inntektene i den nye kommunen.

Les mer

Ansattportalen testes ut

Ansattportalen er, sammen med Workplace, Lillestrøm kommunes nye intranett – denne blir tilgjengelig for alle ansatte.

Les mer.

Lær om offentlig tjenestepensjon på 1-2-3

KLP som er vår leverandør av pensjonstjenster, har laget et e-læringsprogram om pensjon for ansatte i det offentlige. Programmet skal gjøre det lettere for deg å fortå hva pensjon er og hvordan den beregnes.

Les mer

Disse har fått lederstilling på nivå 4

Det er ansatt en rekke ledere i det som er nivå 4, og som omfatter enhetsledere, seksjonsledere, avdelingsleder og rådgivere.

Les mer

Mangfold og likestillingspolitikk vedtatt for Lillestrøm kommune

Inkludering er en av verdiene for Lillestrøm kommune. Denne verdien vil styrkes etter at fellesnemnda nå har vedtatt en mangfold- og likestillingspolitikk for Lillestrøm kommune.

Les mer

Innplassering av ansatte

Alle faste ansatte skal innen 1. juli innplasseres og få arbeidskontrakt med Lillestrøm kommune. Innplasseringen vil skje i puljer og det vil bli gitt informasjon når du og din virksomhet står for tur. Leder vil bli orientert særskilt om dette og får et eget ansvar for å informere sine nærmeste medarbeidere.

Les mer

En samtale med Ingvard Wilhelmsen

– Veldig mange ting i livet har vi ikke kontroll på. Men vi har kontroll på hvordan vi forholder oss til det som skjer, sier lege, psykiater og professor emeritus Ingvard Wilhelmsen.

Les mer

Workplace for ansatte i Lillestrøm kommune

(21. januar 2019) Workplace er en sosial, intern kanal for samarbeid, erfaringsutveksling og kommunikasjon mellom ansatte på tvers av og innenfor alle avdelinger, faggrupper og virksomheter i Lillestrøm Kommune.

Les mer

Historisk ledersamling i Lillestrøm kommune

(20. desember 2018) Onsdag 19. desember var de nye lederne i Lillestrøm kommune samlet for første gang.

Les mer

9000 ansatte skal få ny arbeidsavtale

(4. desember 2018) Har du spørsmål om innplassering i ny kommune eller den nye arbeidsavtalen kan du ta kontakt med HR-prosjektstøtte.

Les mer

Født i 1963 eller senere? Da får du ny pensjonsordning

(28. november 2018) Er du født i 1963 eller senere, vil du fra 1.1.2020 få pensjon etter nye regler. Da vil du også komme inn under den nye Avtalefestet pensjonsordningen (AFP).

Les mer

Noen råd i en tid med endringer

(19. november 2018) Omstilling er utfordrende for enhver organisasjon og å bygge en helt ny organisasjon - en ny kommune, er en spesielt stor utfordring. Vi har derfor bedt to av våre psykologer i avdeling for mental helse i Skedsmo, Elisabeth Eide Fallet og Lone Løvschall til å sette ord på hva hvordan denne prosessen kan oppleves for oss ansatte.

Les mer

Etiske retningslinjer: Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys

(15. november 2018) Alt vi gjør skal tåle offentlighetens lys. Det er en av de overordnede reglene som slås fast i de etiske retningslinjene for Lillestrøm kommune, som ble vedtatt av fellesnemnda 14. november. – Det er en god og enkel regel å ta med seg i sin arbeidshverdag, sier direktør for Organisasjon og utvikling Anne Vibeke Hellandsjø i Lillestrøm kommune.

Les mer

Flere nye beslutninger om valg av fagsystemer

(6. november 2018) I løpet av de siste ukene er det tatt viktige beslutninger innenfor prosjektet om Digitalisering, IKT og arkiv. Vi begynner nå å se konturene av en komplett ny løsningsportefølje for Lillestrøm kommune.

Les mer

Disse har fått lederstilling i Lillestrøm kommune

(19. oktober 2018) Det har vært utlyst stillinger på kommunal- og seksjonssjef nivå i Lillestrøm kommune. Her kan du se hvem som har fått stillingene og hvilken stilling de kommer fra i sine nåværende kommuner.

Les mer

Helse- og mestring med stor investering på IT-siden

(9. oktober 2018) Lillestrøm kommune skal bygges opp som en ny kommune. Dette betyr blant annet at all programvare og IT-systemer må ut på anbud og anskaffes. Helse og mestring har nylig signert avtale med Tieto, som er Nordens største IT-selskap, om levering av Gerica for helse- og omsorgstjenestene. I prosjektperioden er det foreløpig satt av ca. 50 millioner til innkjøp av ulik programvare og IT-systemer innenfor tjenesteområdene.

Les mer

Løfter frem nye NAV Lillestrøm

(8. oktober 2018) Det innebærer en sterk samfunnsforpliktelse og et stort engasjement å skulle bygge verdens mest fremtidsrettede NAV-kontor.

Les mer

Verdier for Lillestrøm kommune vedtatt

(21. september 2018) Tillit, nyskaping, inkludering. Dette er de tre verdiene som skal danne verdigrunnlaget i Lillestrøm kommune.

Les mer

Et moderne, fremtidsrettet og skalerbart IKT-system

(11. september 2018) Fundamentet i Lillestrøm kommune vil være våre tekniske plattformer og dette er et omfattende arbeid. Digitaliseringsavdelingen jobber med en lang rekke prosjekter for å sikre at vi har alle systemer og løsninger klare til 2020.

Les mer

Første samlokalisering for Lillestrøm kommune

(11. september 2018) Fra og med 17. september 2018 vil lønnsavdelingene for Fet, Skedsmo og Sørum bli samlokalisert i Skedsmo rådhus.

Les mer

Slik blir den administrative organiseringen i Lillestrøm kommune

(4. september 2018) Etter å ha gjennomført flere workshops og høring blant alle ansatte er organisasjonskartet til Lillestrøm kommune klart.

Se administrativ organisering Lillestrøm kommune.

Arbeidsgiverstrategien for Lillestrøm kommune

(1. september 2018) Arbeidsgiverstrategien skal tydeliggjøre de handlinger, holdninger og verdier som arbeidsgiver skal formidle i møte med medarbeidere.

Se video og les hele arbeidsgiverstrategien for Lillestrøm kommune.

Informasjonsmøte for ansatte om Lillestrøm kommune

(15. august 2018) Prosjektleder og rådmann for Lillestrøm kommune Trine Myrvold Wikstrøm, orienterer om status med byggingen av Lillestrøm kommune.

Se sendingen her

Rutine for ansettelse av ledere under kommunaldirektørene

(12. juni 2018) Lederteamet i Lillestrøm kommune ble klart i mai. I høst skal det ansettes ledere som skal rapportere direkte til kommunaldirektørene. Det er utarbeidet en egen rutine for sikre en åpen og forutsigbar prosess.

Les mer om saken her

Nå etableres Lillestrøm kommunes bedriftsidrettslag

(8. juni 2018) Lillestrøm kommunes bedriftsidrettslag (LKBIL) skal etableres fra 1. januar 2019, og en prosjektgruppe med representanter fra Fet, Skedsmo og Sørum er i gang med planleggingen.

Les hele saken og se video

Nå skal alle ansatte være med å velge hvilke verdier Lillestrøm kommune skal bygges på!

(20. april 2018) Hvilke verdier kjennetegner kommunen hvor du jobber i dag? Hvilke verdier synes du er de viktigste verdiene som Lillestrøm kommune bør bygges på?

Det og andre spørsmål vil alle ansatte i de tre kommunene få på epost i slutten av april, sier Organisasjon- og personaldirektør i Skedsmo og leder for delprosjektet «Arbeidsgiverpolitikk og innplassering», Anne Vibeke Hellandsjø.

Omstillingsavtalen

Omstillingsavtalen sikrer at alle ansatte i våre tre kommuner beholder jobben, men noen vil få endring i arbeidsoppgaver og kanskje arbeidssted.

Administrativ organisering

Fellesnemnda vedtok 14. mars overordnet administrativ organisering for Lillestrøm kommune. Les mer om organiseringen av Lillestrøm kommune.