Finn politiske saker

Møter i Lillestrøm kommune høst 2019

I møtekalenderen finner du møter i Lillestrøm kommune for høsten 2019.

Se møtekalenderen

Møtekalender fellesnemnda

I møtekalenderen finner du de politiske sakene som blir håndtert av fellesnemnda og andre utvalg.

Der finner du også navn på og kontaktinformasjon til politikere som sitter i utvalgene.

Se møtekalenderen.

Om fellesnemnda

Fellesnemnda er et lovpålagt organ, som består av 16 politikere fra Fet, Skedsmo og Sørum. Nemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge Lillestrøm kommune.

Fellesnemnda har også ansvar for å utarbeide visjon, verdier og symboler, i tillegg til politisk organisering av den nye kommunen.

Nemnda har faste, månedlige møter som sendes direkte på nett-tv.

Se fellesnemndas møter.

Arbeidet ledes av ordfører i Skedsmo kommune, Ole Jacob Flæten.