Voksenopplæringen i Lillestrøm kommune blir på Sørumsand

Fellesnemnda har bevilget de nødvendige 25 millionene til ombygging av rådhuset og helsehuset på Sørumsand, som skal huse voksenopplæringen i Lillestrøm kommune.

Ved sammenslåingen vil voksenopplæringen i de tre kommunene bli slått sammen og lokalisert til rådhuset og helsehuset på Sørumsand. Bakgrunnen for valget er flerdelt, og er endel av en større kabal for å få plassert den nye organisasjonen i bygg som kommunen rår over i dag.

-Vi har en politisk føring på at vi i størst mulig grad skal benytte de lokalene de tre kommunen rår over i dag, uttaler prosjektleder for Lillestrøm kommune, Trine Myrvold Wikstrøm.

-I arbeidet med å lokalisere de ulike tjenestene var dette en avgjørende brikke for å få hele kabalen til å gå opp. Voksenopplæringen er en virksomhet som trenger store arealer og etter en ombygging på Sørumsand vil voksenopplæringen ha gode lokaler til sitt formål, avslutter hun.

Nå arbeides det med hvor øvrige ikke stedbundne tjenester skal plasseres. Dette arbeidet skal være ferdig innen 30. juni. De stedbundne tjenestene som skoler, barnehager og helseinstitusjoner skal ligge der de ligger i dag.