Vil jobbe langsiktig for Blaker Skanse

Lillestrøm kommune skal starte arbeidet med en langsiktig driftsmodell for Blaker skanse.

DJI00149Det profesjonelle kunstnermiljøet som holder til på Skansen har allerede fått langsiktighet gjennom at det er inngått en ti-årig leieavtale. Dette utgjør om lag 40 prosent av bygningsmassen. For den resterende bygningsmassen skal det nå startes med å jobbe for langsiktige løsninger, både for å sikre aktivitet og en sunn økonomisk drift.

Anbud ga ikke resultat Tidligere i år hadde Sørum kommune en anbudskonkurranse om aktivitet og merkevarebygging fra 1. januar 2020. Det ga ingen anbud. Derfor fortsetter Lillestrøm kommune arbeidet, siden dagens driftsmodell ikke er økonomisk lønnsom. Dette arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2021. I mellomtiden skal det inngås leieavtaler for å opprettholde aktivitetsnivået.

Mye brukt område Blaker skanse brukes mye av lokalbefolkningen til å feire offentlige og private festdager. Skansen brukes også mye til arrangementer som spel, konserter og markeder. Det er flere frivillige lag og foreninger som er aktive på Skansen, blant annet Blaker skanses venner, Romeriksspillene, Blaker og Sørum Historielag og Blaker Idrettslag som bruker fotballbanene.