Søknader om redusert betaling i barnehage og SFO

Det kommer en ny søknadsportal for å søke om redusert betaling i barnehage og SFO.

Det er ikke mulig å søke om redusert betaling i desember som følge av overgang til ny kommune og ny søknadsportal. Du vil kunne søke i ny søknadsportal på Lillestrøm kommune sine nettsider fra januar 2020. Søknader mottatt innen 31. januar 2020 vil gi tilbakevirkende kraft, og innvilgede vedtak vil gjelde fra 1. januar 2020.