Skoleplass for barn født i 2014

Er du forelder til barn som skal begynne på 1. trinn neste høst, vil du få et brev fra skolen barnet hører til på innen utgangen av februar 2020.

Det er den folkeregistrerte adressen til barnet som bestemmer hvilken skole barnet hører til.

Brevet blir sendt digitalt til begge foreldre når dere har delt foreldreansvar.

Du trenger ikke å svare eller gjøre noe dersom du ønsker at barnet skal gå på skolen som har sendt brevet (nærskolen). Nærskolen er den skolen barnet hører til ifølge forskrift om skolekretser i Lillestrøm kommune.

Alle barn har rett til skoleplass i den kommunen de bor i.

Foreldre trenger kun å søke om skoleplass til barnet hvis dere ønsker at barnet skal gå på en annen skole enn nærskolen. Da må dere søke om skolebytte.

Skolebyttesøknader vil ikke bli behandlet før etter at bekreftelse på skoleplass er sendt ut. På grunn av overgang til nye systemer i forbindelse med kommunesammenslåingen, anbefaler vi å vente med å søke om skolebytte til etter at dere har fått brev om skoleplass. Private skoler har egne søknadsskjema.

Dere får et nytt brev fra skolen på vårparten som forteller om besøksdag og nærmere informasjon om skolestart.