Skal bli litt høyere og mørkere

Næringssjef Maria Hoff Aanes og prosjektrådmann Trine Wikstrøm i Lillestrøm kommune mener at Lillestrøm er en godt bevart hemmelighet. Det skal de gjøre noe med.

Trine Myrvold Wikstrøm og Maria Hoff Aanes DSC6400-1 (Foto: Christian Wangberg / Lillestrøm kommune)

– Vi må bli flinkere til å fortelle hvor sentralt og bra det er her. At vi er en by og en region i en rivende utvikling, sier næringssjefen. Lillestrøm har en unik beliggenhet med landets tredje største kollektivknutepunkt og kort vei til både Oslo og Gardermoen.

– Vi ønsker å tilby flere kortreiste arbeidsplasser, kun fem minutter unna stasjonen, sier Wikstrøm.

– Vi trenger det. I dag er det for mange med kompetanse som pendler ut, legger Aanes til.

Ønsker grønn profil

Miljøperspektivet er viktig når det handler om å tilby arbeidsplasser nært kollektivknutepunkt. At bedrifter kan legge til rette for at alle ansatte kan reise kollektivt til jobb, bidrar til å gi en grønn profil, og er i tråd med regionale og nasjonale føringer om at all vekst skal skje uten økning i biltrafikk. I tillegg har mennesker et større behov for å få tilrettelagt hverdagen sin. Tid utenfor arbeid er verdt mer enn penger.

Næringssjefen mener at Lillestrøm fortsatt er en godt bevart hemmelighet. Ved å fokusere på nærhet til Gardermoen kan byen gjøres mer attraktiv. Aanes tror at den aksen kan bli like viktig som Oslo-Lillestrøm.

– Det er enkelt og praktisk å komme seg hit, og vi har gode kollektivløsninger med hyppig frekvens, slår hun fast.

Nå som Fet, Sørum og Skedsmo slår seg sammen til Lillestrøm kommune fra 1. januar 2020 vil det bli Norges niende største kommune. Det gir pondus i møte med sentrale beslutningstakere.

– Vi har et mål om å synes og høres. Det kommer vi til å klare i langt større grad enn hva de tre kommunene har klart hver for seg, sier prosjektrådmannen.

Trine Myrvold Wikstrøm og Maria Hoff Aanes DSC6485-1 (Foto: Christian Wangberg / Lillestrøm kommune)

Kvalitetene skal løftes fram

Merkevaren Lillestrøm er viktig å trekke fram. Kommunen er lett å plassere både mentalt og på kartet. Samtidig ser næringssjefen at man har en omdømmeutfordring, fordi altfor få vet akkurat hvor sentralt det er og hvilke kvaliteter byen har, og hvilke kompetansemiljøer som alt befinner seg her.

– Kanskje vi skal bli bedre og tøffere til å selge det vi er gode på til bedrifter, samtidig som vi er tydelige på hva vi ønsker. Tørre å prioritere, sier Aanes.

En halv million mennesker besøker Norges Varemesse hvert år. Mange av dem er beslutningstakere i store bedrifter. Utfordringene er å få dem til å bruke byen og oppdage Lillestrøms kvaliteter.

– Vi er nødt til å bli litt høyere og mørkere. Vi har all mulig grunn til det, sier næringssjefen og trekker fram Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, som er strålende fornøyd med å ha flyttet til Lillestrøm.

Den nye kommunen er imidlertid mer enn bare sentrum av Lillestrøm. Et sentralt mål for den nye kommunen er å profesjonalisere byutvikling og stedsutvikling. Det betyr at de to områdene får egne avdelinger i organisasjonen. Samtidig er det viktig å ha med seg kunnskapen om at utvikling av sentrum vil gi positive ringvirkninger for tettstedene og områdene rundt.