Rådmannens forslag til budsjett

Lillestrøm kommunes første budsjett bestemmes i kommunestyret 17. desember. Her er rådmannens forslag.

DSC1254 1 Etter mer enn tre års planlegging er den her, med nærmere 88 000 innbyggere og 9 000 ansatte: Lillestrøm - Norges niende største kommune. En stor kommune betyr et stort budsjett. Samlet foreslår rådmannen å bruke 6,6 milliarder kroner til drift og kjøp av kommunale tjenester.

En sunn økonomi hører til kommunens strategiske mål. Økonomirapportene fra Fet, Skedsmo og Sørum viser at økonomien burde vært bedre. Samtidig drives de tre kommunene relativt kostnadseffektivt.

For å sikre fremtidig økonomisk bærekraft for kommunen og gode velferdstjenester for innbyggerne, er det behov for å redusere kostnadene og holde igjen på investeringene. Rådmannens budsjettforslag foreslår justeringer, endringer og forbedringer av tjenestetilbudet. Dette innebærer også tilpasninger som reduserer tjenestetilbudet, og flytting av kapasitet til andre steder i kommunen.

Det er en forutsetning at hele kommunen skal ha like betingelser. Det betyr at gebyrer og eiendomsskatt blir redusert for noen, mens andre vil se en økning. Som følge av dette vil summen av eiendomsskatt i Lillestrøm kommune i 2020 være lavere enn i de tidligere kommunene tilsammen, mens den totale summen av gebyrer øker.

Det er ikke til å legge skjul på at budsjettarbeidet har vært utfordrende. Gjennom samarbeid med ansatte og tillitsvalgte, som har bidratt med kompetanse og arbeidsinnsats, er budsjettforslaget landet.

Kommunestyret behandler forslaget 17. desember og bestemmer der kommunens mål og rammer for tiden framover.

Lenker:

Rådmannens omtale av budsjettforslaget

Slik leser du budsjettet

Investeringsbudsjettet

Forslag til gebyrer, priser og brukerbetalinger

Prosess, datoer og frister

Se hele budsjettforslaget

Last ned hele budsjettforslaget (pdf)