Nye veinavn i Lillestrøm kommune

Prosessen med å endre veinavn i forbindelse med kommunesammenslåingen begynner å nærme seg sluttfasen og alle veiene har nå fått vedtatt nye navn.

Veien videre I tilfeller hvor man er adressert til en annen vei enn den man har adkomst til, kan man klage (pkt 15.2). til kommunen, og be om at vedtaket omgjøres.

Når denne klagefristen har gått ut vil eierne få vedtak om ny adresse, og dato for når den skal tas i bruk. Normalt skal adressen tas i bruk fra vedtaksdatoen.

Omtrent samtidig med vedtaket vil også skiltene skiftes ut. Disse aktivitetene vil i hovedsak foregå i juni og august. På grunn av fellesferien vil vi unngå endringer i juli. Alle endringer skal være ferdig senest 31. august.

Veier og gater oppkalt etter personer

Finn Helgesens vei Finn Helgesen; olympisk gullvinner på 500 meter i St. Moritz 1948. Bodde i Bakkeveien.

Odin Vestbys vei Odin Vestby; var gårdbruker og eier av Vestby Nordre (bodde der 1873-1919), sagmester og en markant kommunepolitiker.

Peder Scheies vei Peder Scheie; var residerende kapellan, og senere sokneprest, på Strømmen i 48 år. Han ble også sendt til Grini og Tyskland for sine meningers mot.

Ruth Maier Ruth Maier; var en jødisk flyktning som skrev dagbok om sine opplevelser under andre verdenskrig. Hun bodde en periode i Lillestrøm. Hun ble drept i Auschwitz.

Asta Jensruds vei Asta Jensrud; født 1923 var en dame alle kjente, hyggelig og hjelpsom og ble ofte tilkalt som kokke eller annen hjelp i nærområdet på Roven. Asta var ugift og har ingen direkte etterkommere.

Ingebjørg Lykkens vei Ingebjørg Lykken (1903- 1980); var lærerinne på Øvredalen skole og bodde mange år i lærerboligen i det gamle skolehuset på Nygård. Hun bygde seinere hus nede i Gansdalen.

Tornaas’ vei Knut Karstein Tornaas; bodde på Frogner. Knut Karstein Tornaas var motstandsmann under andre verdenskrig. Han var med på å opprette et lag tilknyttet Milorg som omfattet oslodistriktet. Han var med på å utgi en hemmelig avis som skulle informere og påvirke opinionen i kampen mot nazistene. Han ble tatt til fange, satt i konsentrasjonsleir og døde februar i 1945.

Karoline Eggens vei Karoline Eggen; hun bygde det første huset i det som i dag heter Måltråstvegen. Hun var en kjent kvinne på Lindeberg. Hun jobbet som kokke ved Moenga Sykehjem.

Inger Guldbrandsens vei Inger Guldbrandsen; bodde på Sørumsand. Motstandskvinne under andre verdenskrig. I årene før krigen hjalp hun og familien jøder som hadde flyktet fra Nazi-Tyskland. Når krigen kom til Norge hjalp hun jødiske barn å flykte. Ble tatt og satt konsentrasjonsleir men overlevde. Hun har mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull, Regjeringens minnesmedalje og Deltagermedaljen for innsatsen.

Nathalie Mørks vei Nathalie Mørk: bodde i Blaker og jobbet som landhandlerske og var en markant skikkelse i Blaker.

Fru Natvigs vei Fru Natvig var vertinne på Vertshuset på Sørumsand. Hun var en myndig dame og et kjent fjes i bygda.

Bakgrunn Prosessen startet med at Kartverket utarbeidet rapporter over veier og gater som bør eller må endre navn. Arbeidsgruppa i Matrikkelprosjektet har etter samråd med de navneansvarlige i kommunene foreslått hvilke veier som skal endre navn i den enkelte kommune.

    1. mai 2018 vedtok Fellesnemnda hvilke veier som skal ha nytt veinavn
  • I juni 2018 ble alle hjemmelshavere tilskrevet med varsel om at veien deres vil endre navn
  • Informasjon om navneendringene ble lagt ut på kommunenes hjemmesider og i andre kanaler
    1. september 2018 ble satt som frist for å komme med navneforslag

Etter at fristen gikk ut har de navneansvarlige behandlet innsendte forslag og sendt til Språkrådet for behandling/godkjenning. Fet var først ut og vedtok nye veinavn 29.april 2019. Skedsmo og Sørum hadde sine saker opp til politisk behandling 22. mai. 2019.

Her kan du se kart med gamle og nye navn