Ny runde på kommunevåpenet

Fellesnemnda vedtok i sitt møte 17.10 å sende saken om kommunevåpen tilbake til den politiske arbeidsgruppen for identitet og symboler. Bakgrunnen for dette er at det ikke er enighet om valg av kommunevåpen.

Fellesnemnda ønsker at arbeidsgruppen jobber videre med saken med fokus på vekst, tømmer elv/vann. Her kan du høre hva leder av arbeidsgruppa Heidi Westbye Nyhus, som representerer Arbeiderpartiet i Sørum, sier om saken.