Ny leder for By- og stedsutvikling

Hanne Sophie Solhaug blir Lillestrøm kommunes leder for By- og stedsutvikling. Hun starter opp i løpet av høsten 2019. Solhaug kommer fra stillingen som prosjektsjef Tønsberg-Larvik i Bane Nor. Vi skal bli kjent med den nye lederen etter hvert, men allerede nå starter vi med fem kjappe, for å introdusere henne.

hanne-s.-solhaug505 Foto: Bane Nor

HVORFOR VIL DU JOBBE I LILLESTRØM? Lillestrøm kommune er i en spennende utvikling og ligger som ”plommen i egget” mellom Oslo og Gardermoen. Jeg gleder meg til å bli kjent med hele kommunen: stedene, folkene og kulturen, og ønsker å bidra til å skape gode steder å leve.

HVA HAR VÆRT DET BESTE MED JOBBEN DIN I BANE NOR? Det har vært en av de beste oppgavene så langt: Et viktig samfunnsoppdrag som vil prege byene våre i lang tid fremover. Jeg tror på jernbane som miljøvennlig og effektivt transportmiddel som bidrar til å skape sterke, konkurransedyktige byer og regioner i tiden fremover. Jeg har lært noe nytt hver eneste dag, både som leder og innen faget byplanlegging. Sist men ikke minst har jeg hatt svært gode kollegaer!

HVORDAN SKAL VI MERKE AT DU HAR BEGYNTE Å JOBBE HOS OSS?

FAGLIG: Min jobb blir å legge til rette for at engasjert og dyktige medarbeidere trives og kan levere godt på oppgavene sine. Jeg ønsker å bygge gode team som sikrer kvalitet i det som bygges og gjør kommunen til et førstevalg.

SOSIALT: Jeg ler mye og trenger humor i hverdagen for å trives. Det håper jeg at vil merkes! Ellers ønsker jeg å bidra til en åpen kultur med lave skuldre og trygge fagfolk som spiller hverandre gode.

HVA ER DET SOM SPILLER DEG GOD? Rom til å være kreativ og noen å diskutere løsninger med er viktig. Det gjør hverdagen spennende. Jeg trives best med en åpen dør og høyde under taket.

HVA ER DET ABSOLUTT VERSTE DU VET? Kaviar og regn i desember!

Ellers er jeg målfokusert og trives best med arbeidsoppgaver som bringer oss nærmere målet. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven!