Nå flytter noen av våre tjenester til nye lokaler!

En rekke av våre tjenester flytter før 1. januar 2020. Her finner du en forløpende oppdatert oversikt over hvilke og når og hvor de blir å finne fremover.

Følgende tjenester under Helse og mestring flytter

Tildelingsenheten i Lillestrøm kommune blir fra 4. november å finne i Instituttveien 10 på Kjeller. Det skjer som følge av at Tildelingsenheten i Sørum og Fet kommune, samlokaliseres med Tjenestekontoret i Skedsmo, som følge av kommunesammenslåingen.

Dere kan kontakte Tildelingsenheten på samme måte som før, enten du tar direkte kontakt med saksbehandler eller ringer til sentralbordet i din kommune frem til 1.1.2020.

Søknadsskjema finnes på kommunenes nettsider, og fåes på rådhusene.

Ved behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med - Tildelingsenheten Sørum, tlf. 63869000 - Tildelingsenheten Fet, tlf. 63886100 - Tjenestekontoret Skedsmo, tlf. 66938520

Boligavdelingen i Lillestrøm kommune blir fra 4. november 2019 å finne i Instituttveien 10 på Kjeller. Åpningstiden er fra 10-14, og det kan være lurt å ringe og avtale tid. Du treffer oss på telefon 6693 8520 eller epost bolig@skedsmo.kommune.no

Hjelpemiddeltjenesteni Lillestrøm kommune samlokaliseres i Leiraveien 7, 2000 Lillestrøm, fra 2. desember 2019. Dette innebærer at hjelpemiddeltjenestens lokaler i Fet og Sørum ikke blir videreført. Vi treffes på telefonnummer 64 84 16 70.__

Følgende tjenester under Oppvekst flytter

Utdanningssektoren i Lillestrøm kommune, stab og PP-tjenesten flytter mandag 25. november til Solheimsgata 18 i Lillestrøm, 2.- 4. etasje. Postadressen er: PB 313, 2001 Lillestrøm. Fakturaadressen er: PB 414, 2001 Lillestrøm

Fysio-og ergoterapitjenesten for barn og unge i Lillestrøm blir å finne fFra 25 november på Skedsmotun bo-og behandlingssenter. Husebyveien, 2020 Skedsmokorset. Vårt telefonnummer blir: 64 83 70 00 (sentralbord Skedsmotun)

Tildeling av tjenester til barn og unge i Lillestrøm blir fra 18 november å finne i Solheimsgata 18, 2000 Lillestrøm. Telefonnummer 905 65 469.

Følgende tjenester under Kultur, miljø og samfunn flytter

Landbrukskontoret i Lillestrøm kommune blir å finne i Vektergården, Sørumsandveien 77, 1920 Sørumsand fra 9. desember. Telefonnummeret til Landbrukskontoret er 63 86 98 20. Inntil sammenslåingen 1.1.2020 vil dagens nettsider og epostadresser gjelde.