Lønnspolitikken i Lillestrøm kommune

Fellesnemnda vedtok i sitt møte tirsdag 22. oktober lønnspolitikken i Lillestrøm kommune. Lønnspolitikken skal bidra til å gjøre Lillestrøm kommune til en attraktiv arbeidsgiver med konkurransedyktige lønnsbetingelser.

Hensikten med den lokale lønnspolitikken er å bidra til:

  • Kompetanseutvikling
  • Øke graden av ønsket heltid
  • Beholde, utvikle og rekruttere medarbeidere
  • Sikre kvalitativt gode tjenester
  • Fremme og ivareta likestilling mellom kjønnene

Lønnspolitikken skal oppmuntre til faglig og personlig utvikling, samt bidra til å rekruttere og beholde medarbeidere med rett kompetanse. Lønnsnivået til den enkelte medarbeider skal reflektere ansvar, oppgaver og kompetanse. Kriteriene skal være kjent for alle, være objektive, etterprøvbare og understøtte kommunens mål, og skal legges til grunn for lønnsfastsettelse og lønnsutvikling.

Kriterier for alle ansatte:

  • Formell kompetanse
  • Realkompetanse/erfaringsbasert kompetanse
  • Oppnådde resultater og prestasjoner
  • Kompleksitet i stillingen
  • Skjevheter
  • Likelønn
  • Avansement

I tillegg gjelder følgende kriterier for ledere:

  • Utøvelse av lederskap
  • Mestringsorientert ledelse (10-faktor)
  • Verdibasert ledelse – Verdiene for Lillestrøm kommune skal prege lederskapet
  • Måloppnåelse

Dette er et utdrag av dokumentet om vår lønnspolitikk. Klikk her for å lese hele dokumentet om vår lønnspolitikk.