Lillestrømlingen episode 5: Institutt for energiteknikk

– Jeg var ikke klar over hvor aktivt, internasjonalt og stort forskermiljøet vi har i den nye kommunen vår, sier programleder Anette Pekkanen Ellingsson etter å ha selv forsøkt seg på oppgaven med å lage solceller sammen med resten av gjengen i “Lillestrømlingen”.

Institutt for energiteknikk (IFE) er sentral i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi. IFE har og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. I de senere årene har instituttet også hatt en betydelig aktivitet innen nukleærmedisin og utvikling av nye typer legemidler.

Et nerdete og viktig besøk

– Besøket på IFE var annerledes, spennende, nerdete og viktig. Oppgaven med å lage solcellepanel så teknisk, komplisert og avansert, at vår mentor må ha mistet motet over våre elendige evner! Men vi fikk tilslutt til et dugelig resultat! Vi klarte nemlig å lage en solcelle som ga strøm, sier Anette som sammen med Roger og Peder hadde en lærerik dag i forskningsparken.

Forskere fra 35 ulike land

IFE ble etablert i 1948 og er en selvstendig stiftelse. Hovedkontoret ligger på Kjeller, og en del av virksomheten er i Halden. Totalt har IFE ca. 600 ansatte som kommer fra mer enn 35 land. IFE driver to forskningsreaktorer hvor reaktoren på Kjeller brukes til grunnforsking i fysikk og produksjon av legemidler. Forskningsreaktorene har bidratt til bedre atomsikkerhet i våre naboland og verden forøvrig. Den brukes også til å se vi inn i materialer på nye måter for å utvikle bedre materialer til blant annet fornybar energi.

Instituttet er langt fremme i jakten på neste generasjon batteriteknologi og bidrar til bedre løsninger på sol, vind og hydrogen. Nylig gjennombrudd i forskningen på batteriteknologi kan gi elbiler med 1.000 km rekkevidde.

Kunnskapen, innovasjonene og utviklingen ved IFE har skapt flere hundre milliarder kroner i verdier for Norge og forbedret sikkerhet, miljø og klima både her hjemme og ute i verden. Når neste kapittel i historien om Norge skal skrives, vil det handle om hvordan vi omstiller oss. Her vil IFEs evne til å bygge bro mellom forskning, utdanning og industrielle virksomheter, være et viktig bidrag for å lykkes med den nasjonale omstillingen.

Om forskningsparken

IFE ligger i Forskningsparken på Kjeller, som er et av Norges største forskning-, innovasjons- og teknologimiljøer med en unik historie knyttet til verdiskaping i store deler av Norge og internasjonalt. Disse vil være bærebjelken i utviklingen av framtidas Lillestrømregion. Forskningsparken Kjeller omfatter nærmere 40 virksomheter innen forskning, konsulenttjenester og utdanning – bl.a. Forsvarets Forskningsinstitutt, Institutt for Energiteknikk, Norsk institutt for luftforskning, Universitetssenteret på Kjeller, NORSAR, Kongsberg Aerospace & Defence, Justervesenet og Akershus Energipark. OsloMet har også en betydelig del av sin virksomhet i Forskningsparken.

Har du fått med deg de andre episodene? Følg de tre innbyggere på en oppdagelsesreise gjennom Fet, Skedsmo og Sørum i jakten på spørsmålet: Hva skal til for å kalle seg en ekte lillestrømling?

BesøkIFE1 BesøkIFE2