Lene Mürer blir ny direktør for Kultur, miljø og samfunn

Lene Mürer er ansatt som ny direktør for Kultur, miljø og samfunn i Lillestrøm kommune. Hun begynner mandag 10. februar 2020. Her kan du bli bedre kjent med henne.

Lene Mürer er født i 1962 og er bosatt i Nittedal. Hun har en mastergrad i By- og regionplanlegging fra NTNU og Pedagogisk utdanning fra NTNU og Bergen Ingeniørhøgskole. Hun har også flerkulturell fagkompetanse fra OsloMet/Høgskolen i Oslo.

Lene kommer fra stilling som direktør for Gravferdsetaten i Oslo. Før dét har hun blant annet vært seremonisjef i Human-Etisk Forbund, direktør for Skanska Asfalt AS og hatt ulike lederstillinger i Statens vegvesen. Hun har jobbet i Finnmark for vegvesenet, som overingeniør i Bergen kommunenog sannelig også som plan-, nærings- og miljøvernsjef i Skedsmo kommune, på 90-tallet. Nå er hun tilbake, og spørsmålet er hvorfor.

Lene Murer

HVORFOR VIL DU JOBBE I LILLESTRØM KOMMUNE?
Jobbinnhold, ansvarsområde og medarbeidere gjør at valget ikke var vanskelig. Jeg ser fram til å være med i oppbyggingen av en ny kommune, tuftet på tre solide, «gamle» kommuner, - med by og land som skal gå «hand i hand», store utviklingsoppgaver og viktige driftsoppgaver, mange innbyggere med ulike behov og et nytt politisk landskap i støpeskjeen; rett og slett å få jobbe i den (i tillegg til Oslo) mest spennende vekstkommunen i landet!

HVA HAR VÆRT DET BESTE MED JOBBEN DIN I GRAVFERDSETATEN, SOM DU NÅ KOMMER FRA?
Det beste er meget gode kollegaer med solid kompetanse bygget opp gjennom lang fartstid i en tradisjonell etat. På kort tid har vi fått til mye sammen. Det oppleves meningsfullt å få bidra på et viktig samfunnsområde hvor verdighet, likebehandling og det bestående skal ivaretas, samtidig som videreutvikling er helt nødvendig. Nå føles det vemodig å snart forlate en etat jeg har rukket å bli skikkelig glad i.

HVORDAN SKAL VI MERKE AT DU HAR BEGYNTE Å JOBBE HOS OSS?

FAGLIG?
En stor porsjon engasjement og variert erfaring gjør at jeg har mye å bidra med, og heldigvis også mye å lære!

SOSIALT?
Det vil nok merkes at jeg trives meget godt i samspillet med andre og ønsker å bli kjent med nye mennesker. Jeg håper at min nysgjerrighet oppleves som genuin interesse, og at min optimistiske livsinnstilling, inkludert mange smil og mye latter, vil være positive bidrag i arbeidsmiljøet. Jeg kan snakke om det meste med de fleste, og ser fram til å møte ansatte, politikere og samarbeidspartnere.

HVA ER DET SOM SPILLER DEG GOD?
Jeg utvikles og berikes først og fremst av menneskene rundt meg; med ulike erfaringer, tanker og væremåter. Det å være med i ledergrupper med stort ansvar og god driv, samt ha nok av langsiktige utfordringer og daglige driftsoppgaver, er også givende i min arbeidshverdag.

HVA ER DET ABSOLUTT VERSTE DU VET?
Tanken på at alt skulle stått helt stille er ille, ikke ha noe å strekke seg etter, ikke noe å trigges av. Men det har jeg til gode å oppleve; så da får det heller bli rasisme, arroganse, høy fart og blodpudding. Dessuten har jeg høydeskrekk...