Ledige lærerstillinger i Lillestrøm kommune

Har du lyst til å jobbe som lærer i Lillestrøm kommune? Nå utlyses en rekke stillinger.

Skedsmo, Sørum og Fet er i gang med å bygge Lillestrøm kommune, som ser dagens lys 1.1.2020.

I vår nye kommune vil vi få 29 grunnskoler og om lag 11 000 elever. At vi blir større betyr at vi får sterkere fagmiljøer. Dette vil styrke den enkelte lærers muligheter og utvikling, og vil gi en bedre skole for våre unge innbyggere. Vi har fokus på samarbeid på tvers og er derfor tverrfaglig organisert. Vi er opptatt av at inkludering, tillit og nyskaping er en del av vår arbeidshverdag.

Ledige stillinger:

Fetskolen

Skedsmoskolen

Sørumskolen

Se filmen "Vil du bli læreren min", hvor vi lot 5. klasse gjennomføre jobberintervju med lærere.