Hvordan blir mine gebyrer i Lillestrøm kommune?

Når budsjettet for Lillestrøm kommune vedtas 17. desember, bestemmes også de kommunale gebyrene. Da må du forberede deg på at det vil skje endringer.

Budsjettet for Lillestrøm kommune er lagt ut på offentlig høring, og blir endelig behandlet av kommunestyret den 17. desember. De kommunale gebyrene blir vedtatt som en del av budsjettet. Da vil det sannsynligvis skje endringer innenfor gebyrområdene vann og avløp, renovasjon og feiing fra årsskiftet.

Les rådmannens forslag til budsjett

Forslagene til endringer kommer først og fremst i måten man regner ut vann- og avløpsgebyrene på. Når det gjelder renovasjon og feiing, blir endringene mindre.

Les hvordan dette påvirker deg som bor i Fet kommune Les hvordan dette påvirker deg som bor i Skedsmo kommune Les hvordan dette påvirker deg som bor i Sørum kommune

Karianne forklarer hvorfor prisene endres i 2020:

Se flere videoer hvor Karianne forklarer begrepene selvkost, fond og hva en forskrift er?

Hvordan regnes gebyrene ut?

Tjenester på vann, avløp, renovasjon og feiing leveres til såkalt «selvkost». Det vil si at husstandene betaler hva det koster å gi hver enkelt husstand tilgang til disse tjenestene – ikke mer. Kreves det inn for mye i gebyr skal dette settes på fond og tilbakeføres til abonnentene i løpet av fem år, enten ved at gebyret reduseres eller at det ikke økes.

Frem til nå har kommunene hatt fond på flere av gebyrområdene. I forbindelse med kommunesammenslåingen har de tre kommunene benyttet penger fra fondene til å delvis dekke kostnadene på de forskjellige gebyrområdene. Dermed har abonnentene som har betalt inn i felleskassa dratt nytte av sine innbetalinger til fondet i de gamle kommunene (lavere gebyrer enn uten fond), før de trer inn i Lillestrøm kommune. I ny kommune vil derfor gebyrene øke. Kommunen tjener ikke på at gebyrene øker, fordi gebyrene henger sammen med hvor mye det faktisk koster å produsere tjenesten.

Les hvordan du kan regne ut dine gebyrer ut i fra forslaget.

Vann og avløp

Forskrift om vann- og avløpsgebyr i Lillestrøm kommune har vært på høring i 2019, og blir behandlet av kommunestyret den 25. november 2019. Denne forskriften regulerer hvordan de kommunale avgiftene beregnes. Som tidligere blir også årsgebyret for vann og avløp i Lillestrøm delt, slik at man betaler for en fast del og en variabel del.

Årsgebyret består av en fast og en variabel del

For boliger i Lillestrøm kommune foreslår rådmannen at den faste delen av årsgebyret betales ut fra hvor mange boenheter gebyret gjelder. For andre typer abonnenter beregnes den faste delen ut fra dimensjonen på vannmåleren som er installert.

Selve forbruket skal måles ved bruk av vannmåler. Ved å installere vannmåler registrerer du faktisk forbruk, og betaler kun for det du bruker. Om du ikke har vannmåler ennå må du ta kontakt med en godkjent rørlegger, som kan foreta installasjon. Utstyret hentes uten ekstra kostnad hos kommunen, men du må selv betale for installasjonen. Har du ikke vannmåler blir gebyret beregnet ut fra boligens bruksareal (BRA).

Les om vannmåler i Fet kommune

Les om vannmåler i Skedsmo kommune

Les om vannmåler i Sørum kommune