Har du barn i skolefritidsordning?

For flere vil det bli endringer i dagens tilbud.

Rammene for SFO-tilbudet i Lillestrøm kommune er vedtatt. Disse gjelder fra 1. januar 2020. Det er et viktig prinsipp at hele kommunen skal ha like betingelser, og det vil bety endringer for flere.

Her er de viktigste endringene:

Tilbudstyper

  • Fast ordning med 1, 2, 3, 4 eller 5 dager per uke.
  • Delt måned (50%) - plassen kan benyttes to hele uker i løpet av en kalendermåned.
  • Enkeltdag - det er i spesielle tilfeller anledning til å kjøpe enkeltdager etter avtale med SFO.

Dette betyr at det ikke lenger tilbys en timebasert ordning, slik det gjøres i Sørum i dag.

Pris og redusert betaling

Slik fordeler prisene seg for de ulike oppholdstypene:

  • Delt måned (50%): 1.653 kr + 114 kr i kost
  • 1 dag: 773 kr + 57 kr i kost
  • 2 dager: 1.394 kr + 109 kr i kost
  • 3 dager: 2.013 kr + 160 kr i kost
  • 4 dager: 2.653 kr + 196 kr i kost
  • 5 dager: 3.304 kr + 226 kr i kost

Det vil være søskenmoderasjon for barn i SFO. Det betyr 30 prosent moderasjon for søsken nr. 2 og 50 prosent moderasjon for søsken nr. 3 og øvrige.

Husstander med lav inntekt kan få redusert oppholdsbetaling. SFO skal ikke koste mer enn seks prosent av husstandens inntekt. Dette er søknadspliktig. Det er mulig å søke om dette fra kommunens nettsider fra januar 2020.

Kommunen vil være fleksible i den videre prosessen, når det gjelder søknader og oppsigelser.