Vi vil høre din mening om ny forskrift om vann- og avløpsgebyrer - ny høringsfrist

Når Fet, Skedsmo og Sørum kommuner skal slås sammen er det behov for felles forskrifter. Nå ønsker vi å høre din mening om forslag til forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lillestrøm kommune.

Oppdatert informasjon og utvidet høringsfrist

Det har blitt en feil i forslag til forskriftens §4-3, annet ledd. Det står her at kostnader til installasjon av vannmåler inngår i årsgebyret. Dette har ikke vært meningen. Det fremgår av saksfremleggets punkt 3.2 at installasjon må bekostes av abonnenten selv.

Av denne grunn sendes endret forslag til §4-3, annet ledd på høring. Bestemmes foreslås gitt følgende ordlyd: «Kostnadene forbundet med drift og utskifting av vannmålere inngår i årsgebyret.»

I tillegg foreslås §4-4, første ledd endret for å legge til rette for automatisk fjernavlesning «Abonnenten skal, inntil fjernavlesning av målere er etablert, lese av vannmåleren så nær fastsatt tidspunkt for avregning som mulig og sende resultatet til kommunen innen fastsatt frist.»

Utvidet høringsfrist er 6. juni 2019.

Om dere ønsker å sende inn høringsuttalelse til endringene kan dette sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller til Skedsmo kommune, Pb 313, 2001 Lillestrøm Merk innsendingen med saksnummer 2018/245.

Dette er de viktigste punktene i forskriften:

  • Abonnementsgebyr (fastledd) er forskjellig for bolig og næring. For bolig er det antall boenheter som bestemmer størrelsen på fastleddet, mens for næring er det størrelsen på vannmåleren som bestemmer størrelsen på fastleddet.

  • Alle abonnenter skal betale ut fra målt forbruk. Dette betyr at alle skal ha vannmåler, slik at man kun betaler for vannet man faktisk bruker. Der det ikke er mulig å installere vannmåler skal forbruket beregnes ut fra bruksareal i henhold til NS 3940.

  • Tilknytningsgebyr betales som en fast sum per boenhet og med et tillegg for bygg som er større enn 150 m2.

Dokumenter

Utkast til ny forskrift:

Relevante høringsdokumenter:

Dokumentene kan også hentes fysisk på følgende steder:

  • på rådusene i Fet, Skedsmo og Sørum
  • Skedsmo bibliotek (på Strømmen)
  • Fet folkebibliotek
  • Sørum bibliotek

Send inn din mening

Du kan sende din mening om forskriften til postmottak@skedsmo.kommune.no, eller til Skedsmo kommune, Pb 313, 2001 Lillestrøm

Merk innsendingen med saksnummer 2018/245

Frist

Utvidet frist for innsending er innen 6. juni 2019.