Fellesnemnda ung møtte fellesnemnda til dialog

– Alder bør ikke være en hindring for å gjøre en innsats i lag- og foreninger, sier Fellesnemnda ung.

Barn- og unges medvirkning i byggingen av den nye kommune har vært viktig fra første stund, helt siden planleggingen av den nye kommunen startet.

Tidligere har Barn- og unges kommunestyre i de tre kommunene deltatt i workshop for å bidra i arbeidet med å finne hvilke verdier Lillestrøm kommune skal bygge på.

Som en del av opplegget for medvirkning inn mot etableringen av Lillestrøm kommune, ble fellesnemnda ung invitert til dialogmøte i Fet rådhus av fellesnemda 15. mai.

Unges ønsker og utfordringer

Fellesnemnda ung la frem utfordringer og ønsker de har for den nye kommunen. Flere møteplasser for barn og unge, ungdomskafe og ungdomsfestival var noe av det som stod på ønskelisten. Fellesnemnda ung utfordret politikerne til å skape mer trygghet i hverdagen ved å ha bedre lys i underganger og på gangveier. Toalettforholdene på endel av skolene ble også tatt opp, og at Lillestrøm kommune bør være en og samme takstsone for buss og tog.

Vil gjøre en innsats i lag og foreninger

En ting som fikk spesiell oppmerksomhet var ønsket om å få være med å gjøre en innsats i lag og foreninger, men hvor alder gjorde det vanskelig for de å delta. Her fikk de unge spesielt støtte fra politikerne. De mente at dette var en utfordring for lag- og foreninger som de bør se på, da det er viktig at det blir lagt til rette for at barn- og unge skal kunne bidra i fra ung alder.

Dette var første møte mellom fellesnemnda og fellesnemda ung og det vil bli gjennomført et tilsvarende møte i løpet av høsten.