Fellesnemnda ønsker stokkebåten som nytt kommunevåpen

Fellesnemnda har vedtatt at stokkebåten bør prege det nye kommunevåpenet, men det er kommunestyrene i Fet, Skedsmo og Sørum som avgjør om vi får kommunevåpnet på plass før sommeren.

– Det er et sterk engasjement knyttet til navn, symboler og identitet. Det syns jeg er flott. Jeg føler vi har tatt det engasjementet på alvor og gått de rundene som trengs, og nå har vi landet på at det er dette våpenet som vi synes er best, sa Ole Jacob Flæten, leder av fellesnemnda etter vedtaket ble gjort.

Se hva leder for arbeidsgruppa Heidi Nyhus og Flæten sa under og etter møtet:


Før Lillestrøm kommune formelt er etablert, krever lovverket at denne type spørsmål først behandles i fellesnemnda før de enkelte kommunestyrene behandler saken. Det betyr også at alle de tre kommunestyrene må gå for Stokkebåten for at den skal bli valgt før sommeren.

Hvis en eller flere av kommunene ikke går inn for Stokkebåten, vil saken bli behandlet i det nye kommunestyret for Lillestrøm kommune.

Saken om kommunevåpen var også oppe til behandling i fellesnemdas møte i oktober 2018. Den politiske arbeidsgruppen, som har jobbet og forberedt saken for fellesnemnda innstilte også da på Stokkebåten, men saken ble vedtatt utsatt.

Kommunestyret i Fet, vil behandle saken 13. mai. I Skedsmo og Sørum behandles saken 8. mai. Da er det dette forslaget de skal bestemme seg for:

KomvåpenRB13sept