Fellesnemnda for Lillestrøm kommune styrker Kirkelig fellesnemnds arbeid med sammenslåingen

Kirkelig Fellesnemnd arbeider med å slå sammen de kirkelige fellesrådene i Fet, Skedsmo og Sørum. Til dette arbeidet fikk de i 2017 en engangsbevilgning på kroner 1 000 000, men søker om ytterligere midler for å sluttføre arbeidet.

For å komme i mål med sammenslåingen bevilget fellesnemnda i sitt møte 22. oktober, ytterligere kr. 280.000, til dekning av kostnader på IT siden. Midlene går til innkjøp av blant annet programvare og opprusting av lokalene på Sørumsand og Strømmen.

Arbeidet som gjøres på IT-siden skjer i samarbeid med digitaliseringsavdelingen i Lillestrøm kommune, som har stilt sin ekspertise til rådighet for å få til gode løsninger.