Felles ordensreglement i Lillestrøm-skolen

Arbeidsgruppa for ordensreglement for elever i Lillestrøm kommune har i lengre tid blitt jobbet med å utarbeide et felles ordensreglement for skolene i Lillestrøm kommune.

-Det har vært samarbeid mellom tillitsvalgte og fagfolk fra de tre kommunene, sier direktør for oppvekst, Arild Hammerhaug.

I arbeidet med ordensreglementet har arbeidsgruppa sett på og videreutviklet det eksisterende ordensreglementet i de tre kommunene. Det nye forslaget var oppe til behandling i Fellesnemnda onsdag 27. februar.

Innstillingen anbefales

Fellesnemnda har anbefalt innstillingen fra arbeidsgruppa. Det vil si at det er opp til kommunestyret i nye Lillestrøm kommune som kan vedta det. Det er samtidig sendt en anbefaling til de tre kommunestyrene om å vedta ordensreglementet fra i høst, slik at det kan gjelde allerede fra skoleåret 2019-2020.

-Det er det som er med skoleåret. Halve året blir driftet i de tre respektive kommunene, mens det andre halvåret blir driftet i Lillestrøm kommune. Det er derfor administrasjonens håp å ha et regelverk fra starten av skoleåret, sier Hammerhaug.

Hammerhaug påpeker at det ikke blir enorme forskjeller fra de eksisterende ordensreglementene. Han peker på to aspekter de har jobbet mye med. Det ene er mobilbruk i skolen, det andre er å ha en positiv vinkling på reglementet.

Mobilbruk

-Vi er kjent med at det har vært mye diskusjon knyttet til mobilbruk i skolen. Jeg er av den oppfatning, noe reglementet bærer preg av, at vi anbefaler sterkt en fremtidsrettet holdning til mobilbruk, sier Hammerhaug.

-Vi må innse at dette er teknologi som er kommet for å bli, og vi må lære oss hvordan vi skal forholde oss til den type teknologi i fremtiden, legger han til.

Ikke forbud

Dette betyr at det ikke legges opp til forbud, noe det også er sentrale føringer på at er veien det er ønskelig å ta fremover. Det vil samtidig være opp til den enkelte skole å velge hvordan de ønsker å praktisere dette. Om det er gjennom å legge fra seg telefonen ved oppstart, eksempelvis i et mobilhotell, eller om det er å aktivt bruke mobilen i timene.

-Samtidig bør vi ha en holdning om at denne typen elektroniske og digitale hjelpemidler ikke kan forstyrre timen unødig, sier Hammerhaug.

Han poengterer at dette ikke bare gjelder mobiler, men også nettbrett, datamaskiner, digitale klokker og eventuelle andre gjenstander som måtte komme i fremtiden.

-Jeg tror ikke vi kan spå hva som kommer av den slags ting i fremtiden, så vi er bare nødt å forholde oss til det på et vis.

Positiv vinkling

De har valgt å gå for et positivt vinklet reglement, nettopp for å unngå at det legges for mye vekt på forbud. Han mener det er reglement som oppfordrer til god atferd.

-Man kan godt ha mange forbud, men det er lite læring i det, sier Hammerhaug.

Reglementet skal oppfordre til medmenneskelighet, god orden og god oppførsel. Meningen er at det skal være et reglement som er fremtidsrettet. Hammerhaug mener at det vil være tydelig og gjennomgående når man leser dette reglementet.

-Det har ikke vært konsekvente forbudsreglement i de tre kommunene fra før, men vi har hatt en bevisst holdning til dette når vi har utarbeidet det nye reglementet, avslutter Hammerhaug.

Les hele saken her!