Enighet om at det bør bli søskenmoderasjon i SFO

Fellesnemnda fattet i sitt møte 6.12 et enstemmig vedtak om at det bør bli søskenmoderasjon i SFO, da forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i Lillestrøm kommune ble behandlet.

AdobeStock 144566293

I tillegg til søskenmoderasjon ble det i tråd med innstillingen fra prosjektrådmannen, vedtatt at husstander med lav inntekt bør få redusert oppholdsbetaling.

Det er det nye kommunestyret for Lillestrøm kommune, som til slutt bestemmer hvordan vedtektene for skolefritidsordningen i den nye kommunen skal være.

Kommunestyret for Lillestrøm kommune velges høsten 2019, hvor det er kommunevalg. Det endelige vedtaket vil bli gjort før årsskiftet i 2020, slik at de nye vedtektene blir gjeldende når Lillestrøm kommune ser dagens lys 1. januar 2020.

For deg som vil vite mer:

  • Se behandling av saken
  • Les saksdokumentene