Disse partiene stiller til valg i Lillestrøm kommune

Her kan du se hvilke partier som stiller til valg i høst i Lillestrøm kommune, og hvilke personer som står på listene til de enkelte partiene.

Listeforslag fra partiene

Listeforslagene som sendes inn for godkjenning, legges fortløpende / kronologisk ut her:

Venstre

Senterpartiet

Høyre

Fremskrittspartiet

Sosialistisk Venstreparti

Folkets røst by og bygdeliste

Rødt

Miljøpartiet de grønne

Arbeiderpartiet

Demokratene

Pensjonistpartiet

Liberalistene

Helsepartiet

Kristelig folkeparti

Endelige (godkjente) listeforslag

Foreløpig er ingen lister godkjent - dette gjøres av Valgstyret i egen sak som er planlagt å bli behandlet 15. mai 2019 - i god tid før fristen 1. juni.

Veiledning fra Valgdirektoratet

På sidene til Valgdirektoratet ligger det informasjon om listeforslag - om utfylling og behandlingen av disse.