Dialogmøte for lag, foreninger og frivillige

Lag, foreninger og frivillige i kommunene Fet, Skedsmo og Sørum inviteres til dialogmøte på Lillestrøm kultursenter.

Onsdag 3. april inviteres det til dialogmøte i Stjernesalen på Lillestrøm kultursenter klokka 18-21. Påmeldingsfrist er 31. mars.

Program for kvelden: Åpning ved ordfører Ole Jacob Flæten.

Kulturelt innslag v/elever fra Musikk- og kulturskolen i Skedsmo kommune.

Samspillet mellom kommunene og frivillig sektor ved avdelingsleder Jan Ove Teksum og seksjonsleder Kjetil Andre Christensen.

Arbeidet i paraplyorganisasjonene:

  • Lillestrøm idrettsråd – planlegging og gjennomføring av sammenslåingen av idrettsrådene

  • Lillestrøm musikkråd – planlegging og gjennomføring av sammenslåingen av musikkrådene

Hvordan skape kultur i nærmiljøene våre?

  • Representanter fra Skedsmo, Fet og Sørum kommer med noen betraktninger.

Diskusjon i grupper om samhandling mellom Lillestrøm kommune og frivillig sektor.

Oppsummering og avslutning ved kommunaldirektør kultur Anne-Berit Haavind.

Påmelding: www.deltaker.no/dialogmote-19