Det digitale Lillestrøm

Lillestrøm kommune skal levere digitale løsninger som begeistrer. Digitaliseringsdirektør Torbjørn Pedersens mål er at du som innbygger skal sitte igjen med denne opplevelsen.

Torbjørn Pedersen tar med seg erfaringene fra Skedsmo kommune og den private IT-bransjen når han blir digitaliseringsdirektør i Lillestrøm kommune ved årsskiftet. Han deler jobben sin i to: Han skal levere digitale løsninger som begeistrer innbyggerne, og han skal bidra til å gjøre kommunen mer effektiv.

Torbjørn Pedersen

- Tjenester som begeistrer!

Pedersen brenner for det digitale førstevalget. Lillestrøm skal være en døgnåpen kommune, hvor innbyggerne enkelt kan løse behovene sine. Det handler om gode selvbetjeningsløsninger for PC, nettbrett eller telefon. Men Lillestrøm skal også være en “smart” kommune, hvor man utnytter teknologi og big data til å utforme gode tjenester:

-Kommunen sitter på masser av data som kan deles, og som vil bidra til å gjøre det spennende, praktisk og enkelt å bo i Lillestrøm, sier Torbjørn Pedersen. - Hvor mye vann har det gått gjennom vannmåleren min? Hvor finnes det ledig parkeringsplass? Hvor er det målt høyest luftforurensning i dag? Hva med badetemperaturen i Glomma? I tillegg ønsker jeg å bidra til økt åpenhet og innsikt i kommunens prosjekter og prosesser. Vi skal være åpne og legge til rette for å dele mest mulig med innbyggere, frivillighet og næringsliv.

-Men kommunen skal også bidra med teknologi og digitale løsninger som gjør det mulig for folk å bo hjemme så lenge som mulig, uten at de løper unødig risiko. Og barnehager og skoler skal fortsette å bruke digitale verktøy på en måte som er trygg og utviklende. Vi skal bruke innbyggerdata til å forutse behov, og tilby løsninger. Å spørre om data vi allerede har, skal ikke være lov. Har du fortalt oss hvor du bor én gang, holder det! Med mindre du flytter, da…

Ny innbyggerportal

1.1.2020 skal den nye innbyggerportalen være klar. Den skal inneholde informasjon og gi tilgang til alle digitale tjenester kommunen tilbyr. Innbyggerne skal kunne logge seg inn på sin personlige side og få tilgang til de tjenestene de har behov for.

-Vi ønsker å bruke og samle data om innbyggeren fra de ulike tjenesteområdene for å gjøre løsningen helhetlig og enkel, forteller Pedersen.

Målet er at informasjon om den enkelte – om barn, skole, eiendom og andre områder, skal være lett tilgjengelig, sammen med lenker til relevante tjenester. Kommunen ønsker også å tilby proaktive tjenester. For eksempel om du har barn i barnehagealder, vil du automatisk kunne få informasjon om barnehagetilbud og hvordan du kan søke barnehageplass. Om du derimot ikke er i denne målgruppen, vil ikke den samme informasjonen være fremtredende.

-Målet er brukervennlige løsninger med enkle og tydelige valg, og vi tester kontinuerlig for å sikre dette, sier Pedersen.

Effektivisere

-Internt er det min jobb å bidra slik at ledelsen og de ansatte i kommunen blir effektive. Dette handler om å endre arbeidsprosesser, ved å automatisere, fjerne flaskehalser og finne nye svar på gammeldagse måter å løse oppgaver på. Det er dette digitalisering egentlig handler om.

Henger alle med?

Pedersen lar seg ikke stresse av at noen “har problemer med data’n”.

-Brukeren i sentrum og digitalt førstevalg, det er Regjeringens politikk. Jeg vet sannelig ikke om det er sant at eldre mennesker har trøbbel med å benytte digitale løsninger. Jeg er mer bekymret over de digitalt innfødte, som ikke forholder seg til kommunen fordi de ikke skjønner noe av de gammeldagse skjemaene!

Pedersen har dessuten pokaler å vise til:

-I januar 2019 ble Skedsmo kåret til den kommunen i landet som er best på universell utforming av nettsider. Web og portalavdelingen i Skedsmo har høy kompetanse og har lagt ned et stort arbeid over lang tid for å klare dette. Arbeidet med ny innbyggerportal for Lillestrøm er nå godt i gang og ambisjonene er høye.

GDPR

Personverndirektivet (GDPR) har hengt over IT-folk som en mare det siste året. Torbjørn Pedersen bekymrer seg ikke.

-Jeg kjenner foreløpig Skedsmo kommune best. Her har man i mange år hatt oversikt over de hjemler man har for å behandle persondata. Vi er nøye på hvem som har lov til å håndtere hvilke personopplysninger, og vi er nøye med hvordan de oppbevares. Ingen løper noen risiko ved å overlate opplysninger om seg selv til Lillestrøm kommune.

Ettermæle

Hva skal man huske Lillestrøms første digitaliseringsdirektør for, i ettertid?

-Digitale løsninger som begeistrer! kommer det kontant.. - Han som gjorde det lett å være innbygger i Skedsmo kommune.

Denne saken var først på trykk i Lillestrømlingen. Les hele avisen under.