Bli kjent med Lillestrøm kommune

Lillestrøm byr på det meste; fra shopping, kunst, kultur og uteliv til et mangfoldig idretts- og friluftsliv. Her finner du alt fra spennende kultur og historie til høyskoleteknologi med visjoner for fremtiden. I naturskjønne omgivelser finner du gode bomiljøer, samt noen av landets mest attraktive arbeidsplasser.

lillestrom kommune oversiktsbilde

Lillestrøm kommune er Norges 9. største kommune og har ved etableringen ca 87 500 innbyggere. Kommunen ligger på Nedre Romerike, midt mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen, og er rik og variert med både et urbant og landlig liv.

Vår sentrale plassering gjør oss attraktive både for nye innbyggere og næringsliv. Foruten tilflytting fra resten av landet, har vi også innvandrere fra ulike deler av verden, som bidrar til vårt kulturelle mangfold.

Som Norges 9. største kommune får vi en tydelig stemme mot sentrale myndigheter og våre tjenester får større og sterkere fagmiljøer.

Et mangfoldig kultur- og friluftsliv for alle

Lillestrøm kommune ønsker å være et godt bosted for alle som er opptatt av kultur og idrett. Her finner du mange frivillige lag og foreninger, og du kan både heie på og delta i de mange idrettsaktivitetene som finnes her. Vi har et godt kulturtilbud og flere scener som byr på konserter, forestillinger, festivaler og andre arrangementer. I byen blomstrer kafé- og utelivet og restaurantene serverer spennende retter fra alle verdensdeler.

Vi er omgitt av skog og vann, noe som gir oss gode rekreasjonsområder, enten du vil gå tur eller oppleve båtlivet på Øyeren. Ved utløpet av Glomma finner du også Nord-Europas største innlandsdelta, som gir næring til et rikt plante- og dyreliv.

Lillestrøm er kåret til Norges beste sykkelby 5 ganger. Her er det lagt til rette for bruk av sykkel året rundt. Enten du sykler i bynære områder eller i naturskjønne omgivelser langs våre vannveier, har du tilgang til kilometervis med opplevelser, mosjon og rekreasjon.

En spennende historie med historisk sus

Vår historie er spennende, og grunnlaget for bosetningen ble skapt av våre vannveier som binder kommunen sammen. Tømmerfløting og sagbrukene ga jobb og utvikling til området.

Fetsund lenser, er et nasjonalt kulturminne med fløtningsmuseum og våtmarksenter, og er sammen med Bingen lenser og oppgangssaga i Sagelva en viktig del av vår historiske identitet.

Kunnskap og innovasjon går som en rød tråd gjennom historien og her har det vært utviklet og produsert biler, busser, fly og tog.

I vår nyere historie har kunnskapsmiljøet på Kjeller vært viktig gjennom forskning og utvikling, som har bidratt til å utvikle kunnskap og produkter som har hatt både nasjonal og internasjonal betydning.

Et næringsliv i stor utvikling

Et konkurransedyktig og verdiskapende næringsliv er viktig for utvikling av virksomheter, arbeidsplasser og lokalsamfunnet. Vi ønsker å være en attraktiv vertskommune for næringslivet, og vi skal være lydhøre for næringslivets ønsker og behov.

Vi tror det er gjennom samarbeid vi blir best til å løse morgendagens utfordringer. Derfor vil vi styrke samhandlingen mellom næringslivet og det offentlige. Vi vektlegger et godt tilbud til gründere gjennom Etableringstjenesten, kontorfellesskapet i Business Lillestrøm og innovasjonshuben Scale Up Lillestrøm.

Kunnskapsbyen Lillestrøm skaper verdier for fremtiden

Kunnskapsbyen Lillestrøm er et unikt partnerskap mellom næringsliv, kunnskapsvirksomheter og kommuner i regionen: Kunnskapsbyens mål er å bygge bro og utvikle nettverk på tvers, for å skape innovasjoner som vil sikre etablering av et attraktivt og bærekraftig næringsliv i regionen.

Forskningsparken Kjeller, som er et av Norges største forsknings-, innovasjons- og teknologimiljøer, med en unik historie, vil være bærebjelken i utviklingen av framtidas Lillestrømregion.

Norges Varemesse i Lillestrøm og X Meeting Point Norway på Hellerudsletta gjør oss til Norges messekommune. Her arrangeres noen av landets største publikumsmesser innenfor reiseliv, båt, utdanning, bolig, hobby og landbruk.

Kart lillestrom2020