Avdelings- og enhetsledere er ansatt

Her er oversikten over nytilsatte avdelings- og enhetsledere i Lillestrøm kommune.

Tjenesteområde: Digitalisering


Tommy Nettum Liberg (38), Holter
Ny stilling: Enhetsleder brukerstøtte – IT-seksjonen
Nåværende stilling: Fagleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Morten Andreas Dahl Jensen (43), Sørumsand
Ny stilling: Enhetsleder drift og forvaltning – IT-seksjonen
Nåværende stilling: Enhetsleder IKT
Jobber i dag i Sørum kommune


Tjenesteområde: Helse- og mestring


Per Arne Ulvestad (33), Fjerdingby
Ny stilling: Avdelingsleder Arbeids- og aktivitetstilbud

Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Terese Nordnes Skaret (38), Sørum
Ny stilling: Avdelingsleder bemannede boliger
Nåværende stilling: Enhetsleder
Jobber i dag i Sørum kommune

Anne Kristin Stretre (54), Skjetten
Ny stilling: Avdelingsleder for aktivitetssenter
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Solbjørg Arntsen (52), Strømmen
Ny stilling: Avdelingsleder for bolig- tjenestetorg / Helse
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Une Bonnevie Senhaje (44), Strømmen
Ny stilling: Avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Ida Klemetsrud (37), Jessheim
Ny stilling: Avdelingsleder for omsorgsboliger for eldre
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Rikke Hornsrud Syvertsen (32), Oslo
Ny stilling: Avdelingsleder forebygging og rehab.
Nåværende stilling: Enhetsleder
Jobber i dag i Sørum kommune

Robert Bergheim (57), Oslo
Ny stilling: Avdelingsleder institusjon
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Anne Kristin Berntzen (42), Gan
Ny stilling: Avdelingsleder KAD og kortidsplasser
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Fet kommune

Tonje Lorem (47), Løken
Ny stilling: Avdelingsleder legevakt
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Annette Bergersen (36), Bjørkelangen
Ny stilling: Avdelingsleder mottak og vurdering
Nåværende stilling: Virksomhetsleder
Jobber i dag i Sørum kommune

Linda Årnes Gulbrandsen (43), Skedsmokorset
Ny stilling: Avdelingsleder psykisk helse og avhengighet
Nåværende stilling: Avdelingssjef
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Ina Trosterud Ekeberg (34), Lillestrøm
Ny stilling: Avdelingsleder Ambulerende tjenester (Bo- og miljøtjenesten)
Nåværende virksomhet: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Ranja Hodt (46), Skjetten
Ny stilling: Avdelingsleder Miljøtjenester i institusjon (Utsikten, Bo- og miljø)
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Geir Sverdrup (51), Auli
Ny stilling: NAV Strategisk leder (Flyktningetjenesten)
Nåværende stilling: Virksomhetsleder
Jobber i dag i Sørum kommune

Ann Iren Fidgett (44), Skedsmo
Ny stilling: NAV Strategisk leder/kontorsjef
Nåværende stilling: NAV leder
Jobber i dag i Sørum kommune

Yvonne Bjønnes (46), Kløfta
Ny stilling: NAV Strategisk leder/kontorsjef
Nåværende stilling: NAV leder
Jobber i dag i Fet kommune


Tjenesteområde: Kultur, miljø og samfunn


Sidsel Bjerke Hommersand (47), Lillestrøm
Ny stilling: Avdelingsleder for barn og unge
Nåværende stilling: Avdelingssjef
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Victor Malmqvist (44), Oslo
Ny stilling: Avdelingsleder for bolig -Eiendom
Nåværende stilling: Virksomhetsleder
Jobber i dag i Sørum kommune

Vidar Almsten (41), Frogner
Ny stilling: Avdelingsleder for byggherre
Nåværende stilling: Kommunalsjef
Jobberi dag i Sørum kommune

Kristin Dale Selvig (56), Oslo
Ny stilling: Avdelingsleder for byutvikling
Nåværende stilling: Avdelingssjef
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Jon Atle Kvebek (45), Fetsund
Ny stilling: Avdelingsleder for eiendomsdrift
Nåværende stilling: Eiendomssjef
Jobber i dag i Fet kommune

Per Gunnar Plassen (53), Finstadjordet
Ny stilling: Avdelingsleder for forvaltning og service
Nåværende stilling: Fagsjef
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Thor Sandness (61), Sørum
Ny stilling: Avdelingsleder for friluftsliv og idrett
Nåværende stilling: Avdelingssjef
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Morten Eirik Eines (42), Fetsund
Ny stilling: Avdelingsleder for geodata
Nåværende stilling: Avdelingssjef
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Jan O. Teksum (62), Oslo
Ny stilling: Avdelingsleder for kultur og frivillighet
Nåværende stilling: Avdelingssjef
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Torunn Engebretsen Hoel (51), Sørum
Ny stilling: Avdelingsleder for landbruk
Nåværende stilling: Enhetsleder
Jobberi dag i Sørum kommune

Stefan Lehn-Hermandsen (48), Oslo
Ny stilling: Avdelingsleder for prosjekt
Nåværende stilling: Seksjonsleder
Jobberi dag i Skedsmo kommune

Heidi Sollien (47), Maura
Ny stilling: Avdelingsleder for renhold
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Ellen Anita Holterhagen (50), Sørumsand
Ny stilling: Avdelingsleder for stedsutvikling
Nåværende stilling: Seksjonsleder
Jobberi dag i Skedsmo kommune

Øyvind Daaland Lesjø (41), Oslo
Ny stilling: Avdelingsleder for strategi og analyse
Nåværende stilling: Seksjonsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Terje Svea (55), Gan
Ny stilling: Avdelingsleder for utedrift
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Fet kommune

Birger Marøy (58), Oslo
Ny stilling: Avdelingsleder for vann og vannmiljø
Nåværende stilling: Avdelingssjef
Jobberi dag i Skedsmo kommune

Tormod Dragland (59), Kjeller
Ny stilling: Avdelingsleder for vei og miljø
Nåværende stilling: Enhetsleder
Jobber i dag i Fet kommune

Trude Bratvoldengen (46), Skedsmokorset
Ny stilling: Avdelingssjef fagstab Kultur, miljø og samfunn
Nåværende stilling: Avdelingssjef
Jobber i dag i Skedsmo kommune


Tjenesteområde: Oppvekst


Borhild Smedsrud (58), Jessheim
Ny stilling: Assisterende kommunalsjef barnehage
Nåværende stilling: Ass. Barnehagestyrer
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Pål Kristiansen (46), Lillestrøm
Ny stilling: Assisterende kommunalsjef skole
Nåværende stilling: Rektor
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Bente Nederberg (61), Lillestrøm
Ny stilling: Avdelingsleder for barnevern
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Lars Danielsen (40), Leirsund
Ny stilling: Avdelingsleder avlastning 0-25
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobberi dag i Skedsmo kommune

Heidi Kristiansen (48), Sørumsand
Ny stilling: Avdelingsleder for ressurs - og familieteam i barneverntjenesten
Nåværende stilling: Daglig leder avdeling
Jobberi dag i Skedsmo kommune

Linda Finholt Sigvaldsen (40), Fjerdingby
Ny stilling: Avdelingsleder forebyggende psykisk helse og familiestøtte
Nåværende stilling: Kst. Enhetsleder
Jobber i dag i Fet kommune

Børge Røsnes (52), Lillestrøm
Ny stilling: Avdelingsleder Oppsøkende ungdomsteam - Tjenesteområde
Nåværende stilling: Avdelingsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Anette Walle (39), Sørumsand
Ny stilling: Avdelingsleder tjenestetorg for barn, unge og familier
Nåværende stilling: Enhetsleder
Jobberi dag i Sørum kommune

Tone Røysum Kleven (36), Fjerdringby
Ny stilling: En seksjonsleder (førskole) - PPS
Nåværende stilling: Seksjonsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Trude Nordeng Rougnø (56), Lillestrøm
Ny stilling: Rektor for kulturskolen
Nåværende stilling: Fagleder
Jobberi dag i Skedsmo kommune

Line H. Bredesen (45), Lillestrøm
Ny stilling: Rektor for Lillestrøm voksenopplæring
_Nåværende stilling: _Rektor
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Kristine Moen (55), Fjerdingby
Ny stilling: Seksjonsleder for barnehagemyndighetsområde
Nåværende stilling: Avdelingssjef
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Ragnhild Anett Næprud (37), Fjellhamar
Ny stilling: Seksjonsledere (skole) - PPS
Nåværende stilling: Enhetsleder
Jobber i dag i Sørum kommune

Solveig Sagstuen Westby (36), Lillestrøm
Ny stilling: Seksjonsledere (skole) - PPS
Nåværende stilling: Seksjonsleder
Jobber i dag i Skedsmo kommune

Kjersti Elisabeth Heitun Jørgensen (48), Bjørkelangen
Ny stilling: Seksjonsledere (skole) - PPS
Nåværende stilling: Enhetsleder
Jobber i dag i Fet kommune


Organisasjon- og utvikling


Reidun Galtrud (52), Årnes
_
Ny stilling:
Enhetsleder HR - administrasjon, helse og mestring
Nåværende stilling: Seksjonsleder
Jobberi dag i Skedsmo kommune

Ingvild Helene Hougen Syvertsen (48), Kløfta Ny stilling: Enhetsleder HR - oppvekst og kultur, miljø og samfunn
Nåværende stilling: Kst. HR-sjef Jobber i dag i Sørum kommune