Arbeidstiden for kontoransatte i Lillestrøm kommune

Fellesnemnda behandlet i sitt møte tirsdag 22. oktober arbeidstiden for kontoransatte i Lillestrøm kommunne.

Der ble det bestemt at arbeidstiden for kontoransatte skal være 7 timer og 30 minutter inklusive betalt spisepause. Det blir også lik arbeidstid hele året og innenfor rammen av fleksitidsordningen, for de som kommer inn under denne.