10 minutter til Oslo, 10 minutter til OSL – perfekt match for NRK

Dagens Næringsliv forteller at beilerne står i kø for å få NRK til å lokalisere kringkastingshuset til sitt sted. Med sin sentrale beliggenhet til «alt», scorer Lillestrøm svært bra, i følge Thor Gjermund Eriksen.

Styret i NRK har besluttet at NRK skal flytte fra Marienlyst. Næringssjefen i Skedsmo kommune, Maria Hoff Aanes, ser Lillestrøm som en perfekt beliggenhet.

– Vi ønsker å tilby NRK mulighet for ny lokalisering rett ved Norges største kollektivknutepunkt utenom Oslo. Mange steder kan tilby NRK et bygg og en tomt, men ingen andre steder kan tilby NRK nærheten til alt, gjennom å ha 10 minutter til Oslo Sentrum og ca. 10 minutter til Gardermoen og resten av Norge og verden, sier næringssjef i Skedsmo kommune, Maria Hoff Aanes.

Næringssjefen har også laget en egen hashtag for å lokke NRK til Lillestrøm. Den kan følges på #nrktillillestrøm

10 minutter til «alt»

«10-minuttersregelen» gjelder flere viktige momenter for NRK:

  • 10 minutter til jobb for mange NRK-ansatte
  • 10 minutter til sentrum for dekning av nyheter, politikk og næringsliv
  • 10 minutter reisevei for stortingsrepresentanter, deltakere i debatter og andre
  • 10 minutters intervaller på avganger. Lillestrøm er nest største kollektivknutepunkt etter Oslo S
  • 10 minutter til Gardermoen og utenriksstoff og resten av verden

Lillestrøms motkandidater som lokasjon for nytt kringkastingshus kan ikke matche Lillestrøm på denne beliggenheten eller tidsbruken.

Vil dekke NRKs behov

Ideen om å få NRK til Lillestrøm dukket først opp i styret til Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR). Det ble derfor hyret inn et konsulentselskap som har vurdert Lillestrøms beskaffenhet. Ikke bare for å ta imot NRK, men også politihøyskolen.

  1. februar besluttet styret at NRK skal flytte hovedkontoret fra Marienlyst. I styrevedtaket sies det ingenting om hvor.

– Bygningsmassen på Marienlyst er bygget ut gjennom 80 år. Den er ikke lenger egnet for framtidas medievirksomhet. Vi må tenke på hva som er behovene framover, uttalte Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til NRK, da beslutningen ble tatt.

Aanes mener at Lillestrøm vil dekke NRKs behov. Hun peker på at Lillestrøm har utviklet seg til å bli et regionalt senter for kultur. Både NRK og TV2 har gjort innspillinger i Lillestrøm kultursenter. Nå er i tillegg et nytt kulturkvartal i Kirkegata like rundt hjørnet.

Skedsmo kommune har fått produsert fire filmer for å lokke NRK til Lillestrøm. Sjekk ut filmene i denne artikkelen!

– Vi har også to store og fleksible messearenaer hvor man kan gjøre store og små innspillinger.

– Etter kommunesammenslåingen vil Lillestrøm kommune nærme seg 100.000 innbyggere og være en regionby som fungerer som drivkraft for denne delen av landet, sier Aanes.

Venter på beslutning om Politihøyskolen

Når det gjelder politihøyskolen har man ikke kommet like langt. Her venter man på en rapport som vil si noe om framtidas politiutdanning. Om det blir flytting fra dagens avdeling på Majorstua, står i alle fall Lillestrøm klare med åpne armer.

– Jeg mener at Lillestrøms sentralitet, i tillegg til eksisterende fagmiljø knyttet til FFI og KRUS, gjør Lillestrøm til en svært god kandidat, slår Aanes fast.

For Lillestrøm vil det være et stort pluss å få på plass en av disse institusjonene.

– Skulle en eller begge disse institusjonene velge å flytte til Lillestrøm, vil det bety godt påfyll av nye kompetansearbeidsplasser, og videreutvikling av både et kulturfaglig miljø, så vel som et innenfor samfunnsberedskap og sikkerhet.

– Å få kjente institusjoner som disse to til byen, vil bidra til å styrke Lillestrøm omdømme og bidra til at også andre ser til Lillestrøm når de vurderer å flytte sin virksomhet ut fra Oslo eller andre steder, avslutter Aanes.

Filmer

"NRK til Lillestrøm - 10 minutter til alt"

"Skam"

"Fantorangen"

"Kulturliv"