Her er Julestrømlingen!

Se hva som skjer når våre tre innbyggere møtes igjen for å feire jul sammen med en hemmelig gjest.

Les mer

Stor kommune. Flere muligheter.

Nå skjer det:

Sammen skal vi bygge en ny kommune.
Om -752 dager står Lillestrøm kommune klar.

Nå står vi på startstreken og her kan du følge arbeidet underveis. Les mer

Fra start til mål

Vi er i gang!

Stortinget har gitt oss i oppdrag å slå sammen Fet, Skedsmo og Sørum. Dette er et ansvar vi tar og nå er vi fullt i gang. Å bygge noe større, krever et godt og solid fundament. I 2018 skal vi kartlegge og bruke det beste fra hver kommune gjennom en rekke prosjekter. Nå er over 100 arbeidsgrupper i gang. Dette arbeidet danner grunnlaget for det nye tjenestetilbudet.

Vi bygger sterkere fagmiljøer

De ansatte får sin rolle i den nye kommunen. Innenfor flere områder vil vi gå fra få fagpersoner til å skape store og sterke fagmiljøer.

Den nye kommunen begynner å ta form

I løpet av hele 2019 skal både organisering og tjenestetilbud bestemmes. Fram til Lillestrøm kommune står klar i 2020, er det en fellesnemnd som bestemmer. Fellesnemnda består av politikere fra de tre kommunene.

Nytt kommunestyre skal velges

Valget i 2019 blir et historisk valg for den nye kommunen og en viktig milepæl i arbeidet med å bygge ny kommune. Det vil kreve mye planlegging og arbeid i de politiske partiene med partiprogrammer og nominasjoner. Det nye kommunestyret vil bestå av 55 representanter.

Velkommen til Lillestrøm kommune!

Den nye kommunen vil ha 87.500 innbyggerne og gjør oss til en av de største kommunene i landet. Vi har tro på at en større kommune vil gjøre det bedre når vi møter fremtiden. Med en felles, ny kommune vil vi være ressurssterke. Vi får en tydeligere stemme mot nasjonale myndigheter og skaper et mer helhetlig samfunn når vi kan se behovet under ett. Selv om vi blir større, vil vi fortsatt bevare og videreutvikle tjenester der folk bor og skape gode og trygge bomiljøer med gode oppvekstvilkår.

Aktuelt